Monday, January 08, 2007

舒拉寶娃決戰香江Weekend,維園網球場上演香港一年一度的網球冠軍挑戰杯決賽,世界上Top 10的女子網球手,差不多有一半都在香港,難怪座無虛席。不過網球可能是其次,我想超過一半的男士,都和我一樣,想近距離一睹全球最高新價的網球美少女,舒拉寶娃的風彩。

決賽項目是舒拉寶娃對比利時的克莉絲特絲,不少人都呼了一口氣,畢竟,成600蚊的門券,如果舒娃失準沒入決賽,可能觀眾會大叫回水。可是,當我的朋友一看到克小姐略胖的身型出場,竟然忍不住破口大駡,"嘩,d咁既身型,點會走黎打網球架。" 不錯,但她是前世界number one喎大哥,也攞過美國的大滿貫賽事,比少少面好喎。其實美國的前一姐戴雲波仲大件頭,但今年她因懷孕而臨時退出,否則我的賤友可能更加火爆。

"拿,好似舒拉寶娃咁既款,先叫人賞心悅目嘛。" 咁又難怪,六呎二吋高的身材,身穿一件白色運動衣,加粉紅短裙仔,舒娃一出場便聽到滿場擦、擦、擦、擦的照相機之聲。

看到舒娃,可能你方道什麼叫萬千寵愛集一身。又有乜可能有人有美貌,身裁,加埋球技又好呢? 現在還要鬼咁富貴,剩做產品代言人都以過百萬的單位來計算,真系唔好人比人。

美少女球手禾絲尼雅琪

另外的一場的女單,是我友形容為國產貨的四川球手晏紫,決戰丹麥16歲的美少女球手禾絲尼雅琪。脆扑扑再加上性感的戰衣一件,代替了患支氣管炎的俄羅斯選手,身材魁梧的古絲尼蘇娃,可說是大會送上的surprise gift。球賽完畢後,從我的朋友第一時間衝下觀眾席,夾雜在一大堆小朋友fans中去攞簽名,可想而知他的興奮程度。

講番舒娃決戰克莉絲特絲,我心諗最好打到三盤啦,抵睇d嘛。不過克莉絲特絲不愧為大師姐,兩局直落便把舒娃knock out。之前傳媒吹捧舒娃太過厲害,在場所見,臨場發揮還是克莉絲特絲更勝一籌,譬如接反手球舒娃便失分不少,還需要好好鍛練。克莉絲特絲雖然現在排第五,而舒娃則是第二,但克姐前一排手腕受傷而要休息一排,年尾始復出比賽。今年狀態若能保持,有機會再次挑戰四大滿貫的桂冠。不過,就當時觀察,大叫"Come-on Maria",叫舒娃加油的,是男聲居多。而"Go Kim!"呢,就有不少女仕的聲音。舒娃和克莉絲特絲的粉絲是何方人馬,大家心裏有數。

所以話呢,世界還是公平的。克莉絲特絲打敗舒娃後,還輕描淡寫夥拍禾絲尼雅琪,熱身的長褲也不用脫下,便砌低埋我地的國產孖寶,摘下女雙的冠軍。

不過話時話,死啦,我地國寶既的澳洲同溫布頓女雙冠軍,究竟系點攞返黎架?

2 comments:

jlau said...

舒拉寶娃靚就靚,但身型真係太科。佢一拳應該可以KO我...............

Xavier said...

都未必既...都系靚妹一名o者. 呀古絲尼蘇娃仲未出場,呢個就難講啦。

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails