Wednesday, January 14, 2009

高一班上周末捱著維園凜冽的寒風,看了幾場女單網球的比賽。我認為當今世上最勁的女球手頭五位,有三位本應有份參賽,分別是賽爾維亞的珍高域、俄羅斯的舒拉寶娃和美國的大威,雲露莎威廉斯。

但舒拉寶娃在年底因以傷患未癒為埋由,決定不來香港參賽,我想有不小的擁躉失望。

不過真的很難怪她,看舒娃去年的發球及接球力量提升了不少,似乎係"死谷"出黎,雖然贏到了澳洲的大滿貫,但之後一直無以為繼。前年美網之後傷出,這次是第二次嚴重受傷,連一周後旳澳洲大滿貫都要放棄,似乎後遺症頗為嚴重。

去年有舒娃,大威、伊雲諾域、及迪文蒂娃來港,真是高手如雲,之後她們分別獲得澳網、溫布頓、法網及奧運金牌。今年只有大威及珍高域撐場,環顧入座率只得八成左右,影響真的頗大。

珍高域第一次來港便感冒,打了兩場後便棄權,很難看到她的真正實力。但從外型來看,她跟大威都是高頭大馬,比其她歐美選手還高出一個頭,打波有先天性優勢。

至於大威,只能說她是高手中的高手。

如果你有看古龍的小說,大威便如一些深藏不露的武林人物,平時說話,走路都是慢吞吞,就算在場上練波,也好像提不起勁。但到真正比賽,一發球,頂,190公里。比起其她女子球手,都是160左右,球速快成20%。最驚人的是她在溫布頓最高球速達220公里,在表演賽她只是用八成功力而已。

雖然現在世界排名第五,但面對排名第六的俄羅斯選手施禾娜利娃,可以講是"禁住黎砌"。正如yahoo sport中描述這場比賽,便形容她playing at a different level。決賽當天的門票值五百多元,單是這場決賽應該值一半。

其實去年大威在港的表演賽便曾擊敗舒拉寶娃,但在澳網卻被伊雲洛域淘汰。她告訴記者在年底時,她發現了比賽中的一些缺點,現在糾正了,發揮應該更加好。

這一點點的領悟,會否令她再進一步,贏埋澳洲大滿貫? 真的是很期待下周的比賽。

2 comments:

聶秀康 said...

我都係鐘意睇靚女多些,大威像一頭好勁的黑豹,今年的戲碼有八成滿巳是很不錯...懷念那每發/接一球都發出大叫的沙拉斯...我覺得好性感啊!吾知佢最近點
費達拿高峰巳過真令人傷感.拿度又勁似西班牙狂牛...衝呀衝...

Xavier said...

聶> Monica Seles...應該早兩年前退左休了,有時會打下d表演賽啦。現場睇過舒拉寶娃比賽,佢都叫得幾大聲架,兩年前系澳洲比賽仲比人投訴添..haha. :)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails