Friday, April 13, 2012

從未在意

唔系為左睇盛女,都唔會catch到當旺爸爸。當然,通常都系每集最後果十分鐘左右...(其實都好夠!)

雖然這劇集標榜著親情,和現代的城市喜劇,但我覺得比科幻小說更加神奇。

唯一可取的,便是蕭正楠的主題曲,旋律輕快,唱功不俗。

他外型不俗,希望可以有機會上位啦。
Nice Song.

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails